فراموشی سازمانی

فراموشی سازمانی

فراموشی سازمانی چیست؟ به طور کلی فراموشی یک اصل مهم برای یادگیری است! شاید تعجب کرده باشید اما فراموشی در حقیقت پاک شدن خود آگاه برای دریافت مطالب جدید است. انسان با فراموش کردن مراحل قبلی زندگی آماده برقراری با مراحل بعدی می شود. به عنوان مثال در صورت تجربه درد و رنجی بسیار برای اشخاص این قدرت فراموشی است که به ذهن کمک می کند تا به مسیر عادی خود باز گردد.

فراموشی سازمانی اما امری است آگاهانه! به این معنا که یک سازمان ممکن است در شرایطی، قدرت بالا در بازار، فروش و تبلیغات را سپری کند. همین تمایز ها و برتری ها در شرایط دیگری نتایجی کاملا متفاوت خواهند داشت. به همین دلیل سازمان باید تمامی مزایای خود در شرایط قبلی را فراموش کرده و در شرایط جدید با دیدی کاملا جدید و بی طرف وارد شود.

تکبر و غرور از موفقیت های سازمان به همین دلیل بسیار خطرناک هستند. زمانی که مغرور هستیم درست مانند زمانی که عاشق هستیم تک بعدی می شویم. به عبارتی فقط از خوشی ها سر مست می شویم و شکست های پیش رو را درست نمی بینیم. توان تحلیل در لحظه را نخواهیم داشت و قدرت یادگیری ما به پایین ترین حد خود می رسد. به همین دلیل فراموشی یک اصل مهم یادگیری است.

در سازمان های موفق مدیران همیشه از گذشته درس می گیرند و چشم به آینده دارند. اما در لحظه حال تحلیل می کنند و در لحظه تصمیم گیری تحت تاثیر هیجانات گذشته و آینده نیستند. فراموشی سازمانی توانایی حذف دانش منسوخ قدیمی سازمان است که پیشتر از آن بهره می گرفته است.

فراموشی آگاهانه در انسان

این فرایند برای افراد نیز صادق است. هر انسان به خودی خود یک سازمان است. هر شخصی که بتواند هر صبح با ذهنی خالی روز خود راشروع کند بی شک قدرت یادگیری بالایی در آن روز را تجربه می کند.

طبق بررسی های انجام شده مغز انسان خاطرات را به شیوه ای خوش آیند تغییر میدهد. به عبارتی ذهن در صورت وجود دانش مفید هم آنرا به شیوه مورد پسند خود تغییر می دهد. پس نیازی به ذخیره سازی بالای اطلاعات نیست. کافی است مطابق با زمان و نیاز در هر لحظه تصمیم بگیرید و انتخاب کنید. اطلاعات قدیمی در ذهن شما دچار تغییر شده اند… در نتیجه به کار این لحظه نخواهند آمد…

فراموشی سازمانی

کپی رایت - powered by folotweb