سرمایه اقتصادی

سرمایه اقتصادی

سرمایه اقتصادی

سرمایه اقتصادی

سرمایه اقتصادی اولین پیش نیازبرای کسب موفقیت و تشکیل یک سازمان یا شرکت است. مشخصااین نوع سرمایه به شکل های پولی و مالی مورد بحث می باشد. وقتی صحبت از اساسی ترین نیازهای تشکیل یک سازمان می شود. پول و سرمایه های اولیه، اولین گام برای حرکت به سوی موفقیت را برای ما مشخص می کند. بسیاری از ما برای تامین سرمایه اولیه تشکیل و راه اندازی کسب و کار به شکل خطی فکر و عمل می کنیم.

برای شروع کار چه کنیم؟

برای شروع یک کسب و کار نیاز نیست پول و سرمایه بسیار زیادی داشته باشیم. به قدری که بشود هزینه های اولیه را تامین کرد برای شروع کافی است. برای نیاز های بعدی راهکار های متنوعی وجود دارد.جذب سرمایه گذار، دریافت وام، جذب شرکای جدید و… راهکار هایی است که در ادامه می توان از آنها کمک گرفت.

کسب و کار هایی که به صورت نوپا شکل گرفته اند و به موفقیت رسیده اند را در نظر بگیرید. معمولا خیلی سخت شکست می خورند به دلیل اینکه پیچیده ترین مراحل را در زمان راه اندازی کسب و کار خود تجربه کرده اند. در نتیجه کسب و کارهای موفق، کسب و کار هایی هستند که به شکل های گوناگون قابلیت مدیریت هزینه های خود را فراگرفته اند.

منابع پولی و مالی یک شرکت به منزله بنزین برای یک اتومبیل(کسب و کار) به حساب می آید. پس هرچقدر شما کسب و کار ارزشمندی را خلق یا اداره کنید، در صورتی که در بخش اقتصادی ارتقایی قایل نشوید، موفق به حساب نخواهید آمد.

مدیریت سرمایه اقتصادی در سازمان بر عهده کیست؟

مدیریت مالی یک شرکت مسئولیت مدیریت سرمایه اقتصادی سازمانی را برعهده دارد. اشتباه رایج مدیران مالی غالب تمرکز بیش از حد آنها بربخش حسابداری است. در صورتی که حسابداری صرفا یکی از بخش های مدیریت مالی است. مدیران عامل معمولا باید از بخش مدیریت مالی تنوع سبد درآمدزایی مالی را درخواست کنند و در این صورت است که می توان گفت یک شرکت، راه های در آمد زایی گوناگونی دارد.

با مطالب بیشتر وبلاگ کسب و کار همراه باشید.

سرمایه اقتصادی

سرمایه اقتصادی

کپی رایت - powered by folotweb