سرمایه انسانی

سرمایه انسانی

سرمایه انسانی

سرمایه انسانی

سرمایه انسانی دومین سرمایه قابل بهره برداری در موفقیت یک سازمان یا شرکت است. در عین حال این نوع سرمایه مهم ترین سرمایه هرسازمان در قرن جدید به شمار می رود. به قول یکی از بزرگان صنعت کسب و کار های آنلاین : “من افراد را استخدام نمی کنم تا به آنها بگویم چه کنند! افرادی را استخدام میکنم که در بخش های مختلف بگویند باید من چه کنم.” همین امر گواه کوچکی از ارزشمندی سرمایه انسانی برای شرکت های بزرگ است. در کشور های پیشرفته شرکت های بسیاری دلال نیروی انسانی هستند. به صورتی که شخص نخبه ای را می شناسم که در کشور انگلستان با قیمت دلالی ۱۰۰۰۰ پوند در ماه به شرکتی واگذار شده است، در صورتی که خود شخص حدود ۴۰۰۰ پوند حقوق می گیرد و سه شرکت واسطه از ما بتفاوت مبلغ سود می کنند!

سرمایه ذهنی هم بخشی از سرمایه انسانی به حساب می آید.

سرمایه ذهنی چیست؟

تا بحال به این تعریف برخورد داشتید:” کارمندان به ازای زمان عمر خود پول در می آورند،اما افراد ایده پرداز از کیفیت تفکر خود؟”

حالا در نظر بگیرید افراد یک سازمان به ازای کیفیت تفکر خود از منابع مالی بهره مند شوند. چه اتفاقی می افتد؟ قطعا شکل کسل کننده کارمندی برای افراد سازمان به شکلی با جذابیت بالا تعریف می گردد. یعنی افراد به ازای زمان عمر خود پول دریافت نمی کنند بلکه بر اساس شایستگی خود پاداش می گیرند. این یعنی مدیریت سرمایه ذهنی سازمان! به عبارتی ارزشمندی هر شخص به ازای ذهن پویای اوست. البته این مهم مستلزم آن است که افراد با روحیه اپراتوری محض استخدام نشده باشند. پس مدیریت سرمایه ذهنی از لحظه جذب،گزینش و استخدام شروع می شود.

سرمایه انسانی بسیار حساس و تاثیر گذار در موفقیت یک کسب و کار است. مدیریت منابع انسانی که در شرکت های بزرگ بسیار ضروری است، صرفا به دلیل مدیریت رفتار یا جذب و استخدام شرکت نیست. یک مدیر منابع انسانی موفق باید بتواند سینرژی موجود در پرسنل را با راهکارهای روانشناسی به بیشرین انرژی ممکن تبدیل گرداند. تشویق ها، جایزه ها، تنبیه ها و جریمه ها بر مبنای حرکت شرکت به موفقیت ابزارهای ضروری این پست مدیریتی هستند.

با دیگر مطالب کسب و کار موفق همراه باشید

سرمایه انسانی

سرمایه انسانی

کپی رایت - powered by folotweb